27April, 2019
#SessionSpeaker(s)FromTo
1Giao lưu & tham quan gian hàng 08:00 AM08:30 AM
2Chia sẻ 6 bước trong “Chiến lược xây dựng doanh nghiệp vững bền”08:30 AM09:30 AM
3LiveFORUM Coaching với 5 Coach IQS09:30 AM11:30 AM
4Chia sẻ CEOMaster11:30 AM12:00 AM
5Giao lưu & tham quan các gian hàng13:00 PM 13:30 PM
6Diễn giả Đỗ Hoà chia sẻ: : Cách thức cơ bản xây dựng chiến lược quản lý kinh doanh bền vữngMr. Đỗ Hòa 13:30 PM14:15 PM
7Diễn giả Lý Trường Chiến chia sẻ: Hiểu Đúng để xây dựng chiến lược tăng trưởng nhanh, mạnh và bền vữngMr. Lý Trường Chiến 14:15 PM15:00 PM
8Diễn giả Nguyễn Hoàng Dương chia sẻ: Những chiến lược giữ người & phát triển đội ngũ để ổn định nhân sựTh.sĩ Nguyễn Hoàng Dương 15:20 PM16:05 PM
9Toạ đàm CEOTalksMr. Lý Trường Chiến , Mr. Đỗ Hòa , Andy Huỳnh Ngọc Minh , Th.sĩ Nguyễn Hoàng Dương 16:05 PM17:00 PM
06Aug, 2017
#SessionSpeaker(s)TimeVenue
1PLUGIN DEVELOPMENT123.png 09:00 AM - 10:00 AMROOM C
2JOOMLA BEST PRACTICES 10:00 AM - 11:00 AMROOM A
3USING OF LESSHome 11:00 AM - 12:00 PMROOM C
4LUNCH BREAK LUNCH BREAKROOM D
5CSS BEST PRACTICES 02:00 PM - 03:00 PMROOM D
08Aug, 2017
#SessionSpeaker(s)TimeVenue
1Wordpress DRAG & DROPMr. Nguyễn Trần Quang 10:00 AM - 11:00 AMROOM C
2INTRODUCTION PAGE BUILDERTh.sĩ Nguyễn Hoàng Dương 11:00 AM - 12:00 AMROOM A
3CREATING JOOMLA PAGE 12:00 PM - 01:00 PMROOM B
4LUNCH BREAKHome 01:00 PM - 02:00 PMN/A
5HOW TO TRANSLATE Worrdpress 02:00 PM - 03:00 PMROOM A