fbpx

David Nguyễn Huyền Linh

David Nguyễn Huyền Linh

David Nguyễn Huyền Linh

Nhà sáng lập & CEO Công ty ICSPro – Tiến sĩ ngành Hệ thống kiểm soát nội bộ tại Kingston, Anh Quốc