fbpx

Mr. Nguyễn Quang Ngọc

Mr. Nguyễn Quang Ngọc

Mr. Nguyễn Quang Ngọc

Một vài nét về diễn giả Mr. Nguyễn Quang Ngọc – Chuyên gia thực chiến trong ngành Automation Marketing
1. Ông là nhà sáng lập & Diễn giả của Công ty Cơn bão triệu phú
2. Ông cũng là nhà sáng lập và là Chủ tịch HĐQT của Công ty tiếp thị Cơn Bão
3. Là dịch giả của cuốn sách nổi tiếng về Luật Hấp Dẫn – The Secret của Rhonda Byrne
4. Kinh nghiệm trực tiếp đứng lớp và chia sẻ kiến thức cho hơn 16.000 người Việt Nam.
Với ông: Thành công chính là những kiến thức đã và đang được chia sẻ đến hàng ngàn người Việt Nam