KEYNOTE SPEAKERS

Mr. Nguyễn Trần Quang

Mr. Nguyễn Trần Quang

Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Future One - Chuyên gia Branding Marketing

Th.sĩ Nguyễn Hoàng Dương

Th.sĩ Nguyễn Hoàng Dương

CEO | Master Licensee Đại diện Brian Tracy tại Việt Nam - Chuyên gia quản trị nhân sự

Mr. Nguyễn Quang Ngọc

Mr. Nguyễn Quang Ngọc

CEO, Cơn Bão Triệu Phú Co. - Chuyên gia Automation Marketing thực chiến

ALL SPEAKERS

Mr. Trần Văn Trường

Mr. Trần Văn Trường

TGĐ Hải Sản Hoàng Gia

Mr. Minh Phan

Mr. Minh Phan

Life Coach | Nhà sáng lập & Điều hành MASK HR Coaching & Training

Mr. Lý Trường Chiến

Mr. Lý Trường Chiến

- Chủ tịch Tri Tri Group - Phó chủ tịch Unilever - Chuyên gia về Kinh tế và Quản trị

Mr. Đỗ Hòa

Mr. Đỗ Hòa

- Nhà sáng lập Marketing Chiến Lược - Nhà sáng lập Group Quản Lý Doanh Nghiệp - Thành viên Hội Đồng Cố Vấn Harvard Business Review - Chuyên gia Marketing chiến lược và Quản lý doanh nghiệp

Andy Huỳnh Ngọc Minh

Andy Huỳnh Ngọc Minh

Nhà sáng lập công ty Success Training - Nhà huấn luyện quốc tế và là chuyên gia huấn luyện, tư vấn, đào tạo.

Mr. Nguyễn Công Hiệp

Mr. Nguyễn Công Hiệp

Chủ tịch HĐTV và là CEO của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn SGD

Mr. Nguyễn Quang Ngọc

Mr. Nguyễn Quang Ngọc

CEO, Cơn Bão Triệu Phú Co. - Chuyên gia Automation Marketing thực chiến

Th.sĩ Nguyễn Hoàng Dương

Th.sĩ Nguyễn Hoàng Dương

CEO | Master Licensee Đại diện Brian Tracy tại Việt Nam - Chuyên gia quản trị nhân sự